Alternatiivkommunikatsioon 05.12.17

Koht: Käo Tugikeskuse Pae keskuse koolitusruum (Pae 37/ Võidujooksu 18, Tallinn).

Aeg: 05. detsember 2017, kell 9.30- 16.30

Teemad:

  • AAC põhimõtted. Mida tähendab kõnet toetav ja asendav kommunikatsioon (AAC). Erinevad AAC vahendid ja ülevaade nende kasutamisest;
  • Erinevad AAC meetodid: arvamustahvel e. Talking Mats, suhtlustahvel, ei-jah vastused, auditiivne sammumine, kiirjoonistamine;
  • PCS piltide kasutusvõimalused arendustöös;
  • Viiped, lihtsustatud viiped, kehaviiped.

Koolitajad:
Kati Kiiver, Käo Tugikeskuse eripedagoogilise töö juht, Käo Põhikooli eripedagoog.
Jaanika Savolainen, Käo Tugikeskuse tegevusterapeut, Käo Põhikooli karjäärikoordinaator.

Autismispektrihäire ja alternatiivkommunikatsioon 30.01.18

Aeg: 30. jaanuar 2018, kell 9.30- 16.30

Koht: Käo Tugikeskuse koolitusruum (Pae 37/ Võidujooksu 18, Tallinn).

Teemad:

  • Autismi olemus läbi praktiliste näidete. Autism ja AAC;
  • Sotsiaalsed lood (piltidest koostatud käitumisjuhendid) ja nende praktiline koostamine;
  • Tunnetusliku suhtlemise (Intensive Interaction) meetod autistlikule inimesele;
  • Sensoorne tundlikkus.
Koolitajad:
Kati Kiiver, Käo Tugikeskuse eripedagoogilise töö juht, Käo Põhikooli eripedagoog.
Jaanika Savolainen, Käo Tugikeskuse tegevusterapeut, Käo Põhikooli karjäärikoordinaator.

Koolituspäeva hind: 80 eur (koos km-ga).
Koolitus toimub väikeses grupis.

Koolitusele registreerimine: jane@kaokeskus.ee kuni 15.01.2018.