Autism ja intellektipuue. Sensoorne tundlikkus  - profiil ja dieet. 
Tunnetuslik suhtlemine (Intensive Interaction).

Koolituse teemad: autismi ja intellektipuudega inimeste olemus, sekkumise alustõed, struktureeritud tegevused ja keskkond, alternatiivkommunikatsioon. Sensoorne üli- ja alatundlikkus - sensoorne profiil ja sensoorne dieet (so meelte tasakaalustamine). Tunnetuslik suhtlemine – kommunikatsiooni baasoskuste arendamine ja toetamine.

Maht: 7 akadeemilist tundi

Koolituse eesmärk: Jõustada autistlikku inimest ümbritsevat tugivõrgustikku teoreetiliste ja praktiliste teadmistega autismispektrihäirest ja intellektipuudest ning toimivatest meetoditest.

Koolituse aeg: 21.05.2019

Ajakava:

10.00- 11.30 loeng
11.30- 11.45 paus
11.45- 13.15 loeng
13.15- 13.45 lõuna
13.45- 15.15 loeng
15.15- 15.30 paus
15.30- 16.15 loeng

Koht: Käo Tugikeskuse Pae keskuse koolitusruum (Pae 37/ Võidujooksu 18, Tallinn).

Hind: 80 eurot

Koolitajad:
Kati Kiiver. Eripedagoogilise töö juht Käo Tugikeskuses, eripedagoog Käo Põhikoolis;
Jaanika Savolainen. Tegevusterapeut Käo Tugikeskuses, õpetaja Käo Põhikoolis.

Koolitusele registreerumine: kuni 15. mai 2019: inimeseltinimesele@gmail.com