AAC põhimõtted, erinevad vahendid ja meetodid. PCS-piltide kasutamine arendustöös.

Koolitus sisaldab alternatiiv- ja augmentatiivkommunikatsiooni (AAC) põhimõtteid, erinevaid vahendeid (esemeline kommunikatsioon, lihtsustatud viiped, kehaviiped, fotod, kommunikaatorid, riistvara, tarkvara ja rakendused) ja meetodeid (jah-ei vastused, auditiivne sammumine, kiirjoonistamine, arvamustahvel, tegevusjuhendid, sotsiaalsed lood). PCS (Pictures Communication Symbols)-piltide kasutamine õppe- ja arendustöös, sh struktureerimine.

Koolituse eesmärk: jõustada erivajadusega inimeste tugivõrgustikku teoreetiliste ja praktiliste teadmistega alternatiivkommunikatsioonist.

Aeg: 26. märts 2019

Koht: Käo Tugikeskuse Pae keskuse koolitusruum (Pae 37/Võidujooksu 18, Tallinn). 

Hind: 80 eurot

Koolitajad: 

Kati Kiiver. Eripedagoogilise töö juht Käo Tugikeskuses, eripedagoog Käo Põhikoolis;
Jaanika Savolainen. Tegevusterapeut Käo Tugikeskuses, õpetaja Käo Põhikoolis. 

Koolitusele registreerumine: kuni 18. märts 2019: inimeseltinimesele@gmail.com