Multisensoorsetel keskkondadel (MSEs- Multisensory Environments) on kaks peamist eesmärki- intellektuaalse tegevuse edendamine ja puhkamise/ lõdvestumise soodustamine. 

Teooria multisensoorsete keskkondade positiivsete mõjude kohta sai alguse juba 1966. aastal. Kaks Ameerika psühholoogi Cleland ja Clark uurisid, kuidas läbi erinevate meelte stimuleerimise on võimalik parandada ja toetada intellektipuudega, autismispektrihäirega ja hüperaktiivsete inimese erinevaid arenguvaldkondi, eelkõige kognitiivseid oskusi, kommunikatsiooni, käitumist ning sotsiaalsust.