Rehabilitatsiooniteenus on sotsiaalteenus, mille eesmärk on parendada inimese iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.

Teenuse sisuks on isiku abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema toimetulekul igapäevases elukeskkonnas, kohustuste täitmisel või õiguste teostamisel. Üldjuhul on teenuse eesmärgiks inimese toimetuleku tagamine, kuid eesmärgiks võib olla ka hooldamise toetamise ning turvalise keskkonna tagamine.

Rehabilitatsioonitöö käigus toimub teenuse saaja jõustamine ja juhendamine. Jõustamist (motiveerimine, julgustamine, kliendi oskustele ja võimetele keskendumine) vajavad kõik teenusesaajad ning paljud neist ka juhendamist konkreetsete toimingute läbiviimiseks ja tegevuste planeerimiseks. Rehabilitatsiooniteenus aitab vastavalt olukorrale inimese toimetulekuvõimet säilitada, parendada või takistada toimetulekuvõime suurt langust.

MTÜ Inimeselt Inimesele rehabilitatsiooniteenuse osutamise kord
MTÜ Inimeselt Inimesele isikuandmete töötlemise kord
MTÜ Inimeselt Inimesele ettepanekute ja kaebuste käsitlemise kord