Miks teeme projekte?
  • projektitöö loob ühingule tingimused olla innovatiivne ning panustada täiendavaid ressursse valdkonna arendamiseks ja edendamiseks;
  • annab võimaluse teha koostööd erinevate asutustega nii Eestis kui väljaspoolt Eestit;
  • kogemuste jagamine, uute teadmiste saamine ja praktikas rakendamine.

MTÜ Inimeselt Inimesele Käo Põhikooli projektid