Jane Langemets
Juhatuse liige
Koolituste koordinaator

Kati Kiiver
Juhatuse liige
Eripedagoog, koolitaja

Jaanika Savolainen
Ühingu liige
Tegevusterapeut, koolitaja

Kaidi Pill
Ühingu liige
Käo Põhikooli õpetaja, koolitaja

Helma Täht
Ühingu auliige, mentor