Jane Langemets
Juhatuse liige
Koolituste koordinaator
Veebilehe sisuline ja tehniline toimetaja

Merike Merirand
Juhatuse liige
Projektitöö

Kati Kiiver
Ühingu liige
Eripedagoog, koolitaja, konsultant

Jaanika Savolainen
Ühingu liige
Tegevusterapeut, koolitaja

Kaidi Pill
Ühingu liige
Käo Põhikooli õpetaja, koolitaja

Helma Täht
Ühingu auliige, mentor