Meie koolitajad:
Kati Kiiver
. Käo Tugikeskuse eripedagoogilise töö juht. Käo Põhikooli eripedagoog.
Jaanika Savolainen. Käo Tugikeskuse tegevusterapeut.
Hannabel Müür. Käo Põhikooli eripedagoog

2023.a
10.01.23  Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool. Alternatiivkommunikatsioon- põhimõtted, erinevad vahendid ja meetodid. PCS- piltide kasutamine arendustöös.
02.03.23 Kärdla Põhikool, Kärdla Sotsiaalkeskuse lastekeskus. Alternatiivkommunikatsiooni põhimõtted. Suhtlusraamatu kasutamine.

2022.a
10.05.22 Tallinna Tugikeskus Juks. Suhtlustahvlite kasutamise teooria. Suhtlustahvlite praktiline valmistamine/ kasutamine. Boardmaker pildiprogrammi kasutamine. 
25.10.22  MTÜ Puuetega Laste Keskus Lootus, Salu Kool. Alternatiivkommunikatsiooni põhimõtted, erinevad vahendid ja meetodid. PCS piltide kasutamine arendustöös. 
28.10.22 Avatud koolitus.  Alternatiivkommunikatsiooni põhimõtted, erinevad vahendid ja meetodid. PCS-piltide kasutamine arendustöös.
11.11.22 Avatud koolitus.  PCS-piltides lausetasandil suhtlustahvlid- põhimõtted ja praktiline koostamine. Tegevusjuhendite, sotsiaalsete lugude koostamine.
06.12.22  Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool. Alternatiivkommunikatsioon- põhimõtted, erinevad vahendid ja meetodid. PCS- piltide kasutamine arendustöös

2021.a   

10.03.21 SA Elva Laste- ja Perekeskus. Alternatiivkommunikatsiooni koolitus: AAC põhimõtted, erinevad arendus- ja suhtlusvahendid PCS piltidest. Suhtlemismeetodid.
04.06.21 Hilariuse Kool. Sensoorne tundlikkus, sensoorne lugu, keskkonna kohandamine.
19.08.21 Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool. Boardmakeri arvutikoolitus. PCS piltidest koostatud arendus- ja õppematerjalid.
24.08.21 Randvere Kool. Sotsiaalsed lood ja tegevusjuhised. Lihtsustatud viiped.
24.09.21 AS Hoolekandeteenused. AAC põhimõtted, PCS pildid, tegevuse käivitusmeetod.
11.11.21 Invaru OÜ AAC põhimõtted, PCS piltide kasutusvõimalused, tegevusjuhiste koostamine. Suhtlustahvlid.
30.11.21 Tartu Maarja Kool. Sensoorne integratsioon. Sensoorne tundlikkus. Sekkumine, keskkonna kohandamine.

2020.a
28.01.20 SA Viljandimaa Hoolekandekeskus. Arvutiprogramm Boardmaker.
03.02.20 ja 10.02.2020 Lillepere Keskus (Harku Perekeskus MTÜ). Alternatiivkommunikatsiooni põhimõtted, erinevad vahendid ja meetodid. PCS piltide kasutamine arendustöös. Boardmakeri arvutiprogramm.
14.10.20 Hilariuse Kool. Lihtsustatud viiped.
26.11.20 AS Hoolekandeteenused. Alternatiivkommunikatsiooni koolitus: AAC põhimõtted, erinevad arendus- ja suhtlusvahendid PCS piltidest.

2019.a
26.03.19 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- AAC põhimõtted, PCS piltidest koostatud arendusmaterjalid. AAC meetodid.
08.04.19 EPIKoda. Hambaarstid üle-Eesti- Intellektipuue ja suhtlemine.
12.04.19 Kliinik Unimed. Hambaarstide assistendid- Intellektipuue ja suhtlemine.
21.05.19 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- Autism ja intellektipuue. Sensoorne integrtasioon. Tunnetuslik suhtlemine.
09.10.19 Tartu Puuetega Inimeste Koda. Hambaarstid- Intellektipuue ja suhtlemine.
17.10.19 Nõustamis- ja Koolituskeskus Papaver- AAC põhimõtted. PCS piltidest koostatud arendusmaterjal. Tunnetuslik suhtlemine. Sensoorne integratsioon.
21.10.19 Põlva Roosi Kool- PCS piltidest koostatud arendusmaterjal. Suhtlustahvlite koostamine ja kasutamine.
03.12.19 Peetri Lasteaed-Põhikool. Arvutiprogramm Boardmaker

2018.a
07.02.18 Innove Rajaleidja Keskus Tln (logopeedid üle Eesti)- Boardmakeri arvutiprogrammi koolitus.
27.03.18 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- Autism ja AAC. Tunnetuslik suhtlemine. Sensoorne integratsioon. Sotsiaalsed lood.
31.05.18 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- PCS piltidest koostatud arendusmaterjal. Boardmakeri arvutikoolitus.
21.08.18 Viljandi Jaagu Lasteaed Põhikool- Sensoorne integratsioon. Tunnetuslik suhtlemine.
30.10.18 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- Suhtlustahvlite kasutamine ja koostamine.

2017.a
12.01.17 Adeli Rahvusvaheline Rehabilitatsioonikeskus- AAC põhimõtted, Boardmakeri programmi võimalused, kommunikaatorite tutvustus.
22.02.17 Rajaleidja Keskus Tartu (karjäärinõustajad üle Eesti)- AAC põhimõtted ja erinevad vahendid ning meetodid.
27.02.17 Pärnu Toimetulekukool- Suhtlustahvlite koostamine ja kasutamine.
06.04.17 Keila Sotsiaalkeskus- Boardmakeri arvutikoolitus.
13.03.17 Ida- Virumaa Rajaleidja Keskus (Jõhvi)- AAC infopäev eesti ja vene keeles.
27.04.17 Tallinna Tugikeskus Juks- AAC põhimõtted ja erinevad, meetodid. Autism ja AAC. Tegevusjuhendite praktiline koostamine.
21.11.17 SKA tugiisikud ja lapsehoidjad (Tallinn)- AAC põhimõtted. Ülevaade erinevatest vahenditest ja meetoditest.
05.12.17 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- AAC põhimõtted ja erin. meetodid. PCS piltide kasutusalad.

2016.a
04.02.16 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- (Rehabilitatsiooniprogramm „Lausetasandil suhtlemine“). Suhtlustahvlite koostamine ja kasutamine.
25.02.16 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- (Rehabilitatsiooniprogramm „Lausetasandil suhtlemine“). Suhtlustahvlite koostamine ja kasutamine.
08.06.16 Pärnu lasteaednikud. Pärnu Keskraamatukogu- Suhtlustahvlite koostamine ja kasutamine
15.09.16 Innove Rajaleidja Keskus Tln (erin. spetsialistid üle Eesti)- Suhtlustahvlite koostamine. Tunnetuslik suhtlemine (Intensive interaction).
22.09.16 Innove Rajaleidja Keskus Tln (erin. spetsialistid üle Eesti)- Suhtlustahvlite koostamine. Tunnetuslik suhtlemine (Intensive interaction).
25.10.16 Haraka Kodu SA- PCS piltide kasutusalad. Ülevaade suhtlustahvlitest.
01.11.16 Hiiu Valla Sotsiaalkeskuse lastekeskus. (Kärdla)- Suhtlustahvlite koostamine ja kasutamine.
11.11.16 AS Hoolekandeteenused. Tln.- PCS piltide kasutusalad, arendusmaterjal. Arendavad tegevused erivajadusega inimesega. Tunnetuslik suhtlemine (Intensive interaction).
22.11.16 AS Hoolekandeteenused. Tln.- PCS piltide kasutusalad, arendusmaterjal. Arendavad tegevused erivajadusega inimesega. Tunnetuslik suhtlemine (Intensive interaction)
02.12.16 Lääne-Virumaa Rajaleidja Keskus (Rakvere). Logopeedid- Suhtlustahvlite kasutamine ja koostamine.
13.12.16 Innove Rajaleidja Keskus Tln (karjäärinõustajad üle Eesti)- AAC põhimõtted ja erinevad vahendid ning meetodid.

2015.a
15.01.15 Türi Toimetulekukool- PCS piltide kasutusalad, arendusmaterjal. Arvutiprogramm Boardmaker.
05.03.15 Kannikese Lasteaed- PCS piltide kasutusalad, arendusmaterjal.
16.03.15 Porkuni Kool- Suhtlustahvlite kasutamine ja koostamine.
09.04.15 Üle-eestiline AAC koolitus (Tallinn)- AAC põhimõtted, erinevad AAC vahendid ja meetodid.
29.04.15 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- Suhtlustahvlite kasutamine ja koostamine.
21.05 ja 22.05.15 Kallemäe Kool Kuressaare filiaal- AAC ja autism. Suhtlutahvlite koostamine. Arvutiprogramm Boardmaker.
16.06.15 Randvere Kool- Suhtlustahvlite koostamine ja kasutamine. Arvutiprogramm Boardmaker.
02.10.15 Innove Rajaleidja Keskus Tln (logopeedid üle-Eesti )- AAC põhimõtted ja erinevad vahendid ning meetodid.
20.10.15 Pärnu Toimetulekukool- PCS pildimaterjal. Arvutiprogramm Boardmaker.
21.10.15 Pärnu Lasteküla- AAC põhimõtted ja erin vahendid. PCS pildimaterjal.

2014.a
05.02.14 Tallinna Lasteaed Õunake- Suhtlustahvlite koostamine, teooria ja praktika.
06.02.14 Tallinna Tondi Põhikool- Suhtlustahvlite koostamine, teooria ja praktika.
04.03.14 Tallinna Vaimse Tervise Keskus- AAC põhimõtted, erinevad AAC vahendid ja meetodid.
03.04.14 Eriõppe ainesektsioon. Tallinna Õpetajate Maja- AAC põhimõtted, erinevad AAC vahendid ja meetodid.
21.05.14 Üle-eestiline koolitus (Tallinn)- PCS piltide kasutusvõimalused. Arvutiprogramm Boardmakeri praktiline kasutamine.
06.06.14 Tallinna Kadaka Põhikool- PCS piltide kasutusvõimalused. Arvutiprogramm Boardmakeri praktiline kasutamine.
25.08.14 Valga Jaanikese Kool- PCS piltide kasutusalad. Arvutiprogramm Boardmaker.

2013.a
16.02.13 Mihkli Kool (Imastu)- AAC põhimõtted, erinevad meetodid, suhtlustahvlite koostamine.
18.03.13 Viljandi Jaagu Lasteaed-Põhikool- AAC põhimõtted. PCS pildid. Suhtlustahvlite koostamine.
04.04.13 Maarja Kool- AAC põhimõtted. PCS pildid. Suhtlustahvlite koostamine ja kasutamine.
17.05.13 AS Hoolekandeteenused (Võisiku Hooldekodu)- AAC põhimõtted, PCS pildid. Boardmakeri arvutiprogramm.
21.10.13 SA Maarja Küla- AAC põhimõtted, PCS pildid, Boardmakeri programm.
04.11.13 Raikküla Kool- PCS piltidest koostatud arendusmaterjal.
12.11.13 Hilariuse Kool- AAC põhimõtted. PCS pildid. Suhtlustahvlite tutvustamine.
09.12.13 Maarja Kool- Boardmakeri programm.