Jane Langemets
Juhatuse liige
Koolituste koordinaator

Kati Kiiver
Juhatuse liige
Eripedagoog, koolitaja

Jaanika Savolainen
Ühingu liige
Tegevusterapeut, koolitaja

Hannabel Müür
Eripedagoog, koolitaja

Helma Täht
Ühingu auliige, mentor